Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 50

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 50, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 9. desember 
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende er i Stortinget i samband med handsaminga av Utanriksdepartementets budsjett.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Kl. 15.00: Utanriksminister Brende møter Hugh Evans, Global Poverty Project. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.  

Onsdag 10. desember
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek på utdelinga av Nobels fredspris 2014. Stad: Oslo (Oslo Rådhus) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Kl. 18.45: Utanriksminister Brende deltek på nobelbanketten. Stad: Oslo (Grand Hotel) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Torsdag 11. desember
Kl. 08.30: Utanriksminister Brende held opningstalen på Norad-konferansen 2014. Stad: Oslo (Hotell Radisson Blu Scandinavia) 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter nobelprisvinnarane saman med statsminister Erna Solberg. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for Helen Clark, UNDPs (FNs utdanningsprogram) administrator. Stad: Oslo (Hotel Continental) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Kl. 19.30: Utanriksminister Brende deltek på Nobels fredspriskonsert 2014. Stad: Oslo (Oslo Spektrum) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Fredag 12. desember
Kl. 10.15: Utanriksminister Brende møter Grete Faremo, leiar for UNOPS (United Nations Office for Project Services). Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Kl. 11.30: Utanriksminister Brende gjer greie for regjeringa si satsing på menneskerettar i utanriks- og utviklingspolitikken. Sjå eigen priv. til red. Stad: Utanriksdepartementet 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Kl. 15.30: Utanriksminister Brende møter Yves Leterme, generalsekretær i International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 9. desember
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen deltek i debatten om statsbudsjettet i Stortinget. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Onsdag 10. desember
Kl. 08.00: Statsråd Helgesen deltek på møte i Stortinget sitt europautval.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Kl. 12.30: Statsråd Helgesen deltek på utdelinga av Nobels fredspris. Stad: Oslo Rådhus

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Fredag 12. desember
Kl. 17.00: Statsråd Helgesen møter Yves Leterme, generalsekretær i International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). Stad: Utanriksdepartementet.  

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 9. desember
Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen møter sivilt samfunn om meldinga om eksportkontroll. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Onsdag 10. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen deltek på utdelinga av Nobels fredspris 2014. Stad: Oslo (Oslo Rådhus) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Hans Brattskar   

Laurdag 6. – fredag 12. desember
Statssekretær Brattskar reiser til Sør-Afrika for bilaterale konsultasjonar med sørafrikanske styresmakter, møte med norsk næringsliv i Sør-Afrika. Han skal også møte norskstøtta partnarorganisasjoner og vitje prosjekt i regi av Norsk folkehjelp. Sjå eigen priv. til red.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 9. desember
Kl. 18.00: Statssekretær Høglund deltek på seminar og middag med Norfund. Stad: Oslo (Norfund) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02. 

Onsdag 10. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund deltek på utdelinga av Nobels fredspris 2014. Stad: Oslo (Oslo Rådhus) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Fredag 12. desember
Kl. 08.30:
I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer UD frukostseminar om moglegheiter for næringslivet i Indonesia. Seminaret vert opna av statssekretær Morten Høglund.
Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen, 9956 8584 

Til toppen