Prøvesvar blir tilgjengelig digitalt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår lovendringer som vil gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til laboratorie- og radiologisvar i nasjonal kjernejournal.

– I vår felles helsetjeneste må vi ta i bruk digitale løsninger som gir bedre og tryggere helsehjelp. Når pasienter og fagfolk får raskere og enklere tilgang til prøvesvar, sparer vi både tid og overflødige undersøkelser. I tillegg får helsepersonell bedre oversikt over pasientens sykdomsbilde, og kan sørge for bedre og mer treffsikker behandling, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gjøre søk fra alle landets virksomheter

I dag sendes laboratorie- og radiologisvar digitalt til helsepersonellet som har bestilt undersøkelsen. Øvrig helsepersonell som trenger innsyn i laboratorie- og radiologisvar for å gi helsehjelp, må kontakte de ulike virksomhetene der opplysningene er lagret. Helsepersonellet vet sjelden hvor disse opplysningene er lagret, og mange av prøvesvarene er dermed i praksis utilgjengelige.

Med dette forslaget skal helsepersonell kunne gjøre søk og få en samlet oversikt over pasientens laboratorie- og radiologisvar fra alle landets virksomheter. Pasienter og innbyggere skal kunne få tilgang til den samme informasjonen via helsenorge.no.

– Når pasientens prøvesvar er på plass i kjernejournalen vår, er vi et skritt nærmere målet om en mer sammenhengende tjeneste, sier Kjerkol.

Avdekke mistenkelige funn raskere

Prøvesvar skal kunne sammenstilles visuelt i grafer med tilsvarende undersøkelser utført tidligere i andre deler av helsetjenesten. På den måten vil mistenkelige funn og trender i prøvesvarene raskere avklares og oppdages. Det vil kunne være til hjelp i videre diagnostikk og behandling.

I behandlingen av pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å undersøke hvordan laboratorie- og radiologisvar har variert over tid. Derfor er det viktig at prøvesvarene i størst mulig grad er komplette og omfatter opplysninger om pasienten tilbake i tid.

Omfanget av prøvesvar i nasjonal kjernejournal vil derfor bli gradvis utvidet.

Personvernet er godt ivaretatt

– Med prøvesvar i nasjonal kjernejournal vil personvernet bli godt ivaretatt og helsepersonell og pasienter får en trygg og sikker tilgang, slik korona-prøvesvar ble delt til helsepersonell via kjernejournal og til pasientene selv via Helsenorge.no, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det er frivillig å ha kjernejournal og alle kan reservere seg mot at helseopplysninger behandles i kjernejournalen.