Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer på plass

- God informasjon, involvering og høring av innbyggernes meninger er viktig i kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å gjøre det enkelt for kommunene å gjennomføre innbyggerundersøkelser har departementet inngått rammeavtale med Opinion AS.

Kommunene bør høre innbyggernes synspunkter før de slår seg sammen. Dette kan skje på ulike måter, for eksempel ved folkemøter, folkeavstemning, eller ved å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Hvordan kommunene ønsker å høre innbyggerne er opp til kommunen selv.

Departementet fikk tidligere i år utarbeidet en innbyggerundersøkelse med spørsmål om sammenslåingsalternativer og hva som er viktig for innbyggerne i reformarbeidet. Samtidig ble det laget veiledende kvalitetskrav til gjennomføringen, for å sikre kommunene gode undersøkelser. Disse vil Opinion oppfylle.

Avtalen med Opinion gjelder fram til kommunene må fatte endelige vedtak i reformen, våren 2016. Opplegget må tilpasses lokale forhold, og kommunene kan selv legge til spørsmål knyttet til lokale behov. Kommuner som vil bruke avtalen, tar direkte kontakt med Opinion.

- Vi tror innbyggerundersøkelser vil gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag enn det som er mulig i en rådgivende folkeavstemning. Undersøkelsen gjør det mulig for innbyggerne å fortelle hva de om mener om velferdstjenestene og hvordan disse vil påvirkes av en kommunesammenslåing, forklarer Sanner.

Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og gjør kommunestyrevedtak innen 1. juli 2016, kan få utbetalt 100 000 kroner som støtte til informasjon og folkehøring. Pengene vil blant annet gå til å dekke kommunenes utgifter til høring av innbyggerne.

- En innbyggerundersøkelse gjør det mulig å spørre innbyggerne om mer enn ja eller nei til sammenslåing, noe som kan være nyttig for kommunestyret når de skal fatte vedtak. For eksempel kan kommunen også få høre hva innbyggerne tenker om velferdstilbudet, sier Sanner.

Kommunene Stokke, Andebu og Stokke gjennomførte alle innbyggerundersøkelser før de gjorde vedtak om sammenslåing.  Den siste tiden har innbyggerundersøkelser flere steder i landet vist at innbyggerne er positive til sammenslåing med naboene, blant annet i Rissa og Leksvik og Gran og Lunner.

Lindesnes har også nylig gjennomført en undersøkelse som viser at 62 prosent av innbyggerne i kommunen er for en kommunesammenslåing, Resultatene fra undersøkelsene gir kommunestyrene viktig informasjon når de skal fatte vedtak om sammenslåing.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen