Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra arbeidsgruppe om veteranerstatning er ferdigstilt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok fredag 17. januar rapporten fra arbeidsgruppen som har gjennomgått og vurdert erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

I 2018 besluttet forsvarsministeren å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.
I 2018 besluttet forsvarsministeren å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Rapporten ble overrakt til statsråden fra dommer i Gulating lagmannsrett, Bjarte Askeland, som har ledet arbeidsgruppen.

Forsvarsministeren besluttet i 2018 at arbeidsgruppen skulle nedsettes. Gruppen har vært bredt sammensatt for å sikre at alle relevante stemmer har blitt hørt. Ved siden av Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Forsvaret, har arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret og veteranorganisasjonene NVIO, NROF og SIOPS vært representert.

Rapporten ble 17. januar overrakt til statsråden fra dommer Bjarte Askeland, som har ledet arbeidsgruppen. Forsvarsdepartementet vil vurdere arbeidsgruppens anbefalinger nærmere.
Rapporten ble 17. januar overrakt til statsråden fra dommer Bjarte Askeland, som har ledet arbeidsgruppen. Forsvarsdepartementet vil vurdere arbeidsgruppens anbefalinger nærmere. Foto: Forsvarsdepartementet

Arbeidsgruppen har vurdert om erstatnings- og kompensasjonsordningene har fungert etter intensjonen. Deres konklusjon er at innføringen av ordningene har gitt økt anerkjennelse og styrket veteranenes rettigheter og erstatningsrettslige vern. Arbeidsgruppen mener at erstatnings- og kompensasjonsordningene stort sett fungerer tilfredsstillende.

Arbeidsgruppen har i sin rapport blant annet gitt disse anbefalingene:

-          Forslag om nye foreldelsesregler for saker etter forsvarsloven § 55, som vil gjøre det lettere for veteraner å søke erstatning i tide.

-          Forslag om å innføre begrepet «intopserstatning» for ordningene.

-          For å oppnå større oversiktlighet foreslås det å lage et samlet regelverk i en forskrift med hjemmel i forsvarsloven § 55.

-          På bakgrunn av vedtak fra stortinget om at det skal innføres en klageordning, har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til modell for klageordning for saker etter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarsloven § 55.

-          Forslag om å flytte sekretariatet for klagenemnda til Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

-          Arbeidsgruppens undersøkelser viser at den praksis som er utviklet i klagenemnda og SPK vedrørende årsakssammenheng, skiller seg noe fra årsaksvilkåret i alminnelig erstatningsrett. Et flertall i Arbeidsgruppen foreslår endringer i de materielle vilkårene i forskriftene som kan fange inn den nevnte utviklingen i praksis.

-          Forslag om å gi forvaltningsloven kap. IV-VI anvendelse for sakene etter forsvarsloven § 55.

-          Forslag om innføring av enkelte regler til styrking av kontradiksjonen i prosessen, samt styrking av veteranenes rettsikkerhet i forbindelse med bruk av sakkyndige utredninger.

Forsvarsdepartementet vil vurdere arbeidsgruppens anbefalinger nærmere.

Rapport fra arbeidsgruppen.pdf

Til toppen