Rapport om romvirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet har fått en rapport om norsk offentlig satsing på romvirksomhet.

Som en del av arbeidet med en ny romstrategi har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en samfunnsøkonomisk analyse av den norske satsingen på romvirksomhet.

- Rapporten vil være et av flere nyttige bidrag i arbeidet med regjeringens romstrategi, sier næringsminister Monica Mæland.

Det er Menon Ecomonics som har laget rapporten. Menon har analysert om den norske satsingen på romvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom. I tillegg vurderer Menon om innretningen er hensiktsmessig for å nå målene som er satt for norsk romvirksomhet. 

Les rapporten her.

I forbindelse med romstrategien inviterer næringsministeren næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer til innspillsmøter rundt om i landet.

Romstrategien skal etter planen legges frem i løpet av 2017.

 

Til toppen