Regelverk om matinformasjon er vedtatt i Europaparlamentet

Det nye regelverket om matmerking ble vedtatt i Europaparlamentet 6.juli. Regelverket er relevant for EØS-avtalen, og industrien vil bli pålagt mer omfattende informasjon til forbrukerne om innholdet i den maten vi spiser når det trer i kraft. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

Informasjon om innholdsstoffer med obligatorisk næringsdeklarasjon
Mat som er pakket inn skal påføres en innholdsdeklarasjon som inneholder angivelse av mengden fett, mettet fett, karbohydrater, protein, sukker og salt pr 100 gram eller 100 milliliter. Innholdet kan i tillegg oppgis per porsjon.  Antall kalorier skal også oppgis per 100 gram eller 100 milliliter, og kan i tillegg oppgis som prosentandel av såkalt veiledende dagsbehov. Når det er brukt vegetabilske oljer, skal det oppgis hvilken spesifikk olje som er brukt.

Et produkt som er markedsført som ost uten at det inneholder melkefett må merkes tydelig med hva det er framstilt av. Frossen mat skal påføres den datoen varen ble innfrosset. Dersom det er tilsatt vann i fisk- eller kjøttprodukter, skal mengden vann oppgis. Bruken av eventuelle nanostoffer skal også oppgis. Koffeininnholdet i mat- og drikkevarer skal oppgis samt stoffer som kan framkalle allergi, også for uinnpakket mat. Hvis matvaren er et ”imitasjonsprodukt” skal også dette oppgis.   

Det blir frivillig å oppgi andre næringsstoffer i tillegg, som eksempelvis fiber, vitaminer og mineraler. Medlemslandene kan selv bestemme om enkelte eller alle merkekrav også skal gjelde for matvarer som ikke er innpakket.

Mat solgt på ideelle arrangementer slik som lokale markeder, basarer og lignende blir unntatt fra merkekravene.

Regler om innholdet av transfett kommer ikke nå, men Kommisjonen bes om å legge fram en rapport innen tre år om bruken av transfett i mat.

Merking av opprinnelse
Opprinnelsesmerking blir utvidet slik at det skal omfatte de fleste kjøttslag. Dette gjelder kjøtt fra okse (gjelder allerede i dag), svin, får, geit og fugl. Opprinnelse skal også oppgis for frukt og grønnsaker, honning, oljer og i andre tilfeller der mangel på opprinnelsesmerking vil villede forbrukeren. Kommisjonen skal lage utfyllende regler om hvordan opprinnelsesmerkingen skal gjennomføres.  Innen to år skal Kommisjonen legge fram en rapport om mulig utvidelse av opprinnelsesmerkingen til matvarer med kjøtt og melk som ingrediens og ulike typer ubearbeidet mat. Innen tre år skal Kommisjonen legge fram nok en rapport om mulig utvidelse av opprinnelsesmerking til andre matprodukter. 

Matvarer som i dag er spesielt beskyttet med opprinnelsessted fordi det er tradisjonell kvalitetsmat kan fortsatt hete ”Parmaskinke” og ”Roquefortost”.   

Synlig merking
Skriftstørrelsen skal være minst 1,2 millimeter og informasjonen skal oppgis i ett felles lesefelt. Det blir ikke krav om at innholdsdeklarasjonen må stå på forsiden av pakningen. Mindre pakninger kan operere med mindre skrift.

Produsenter kan, om de vil, oppgi energiinnhold og næringsstoffer også på andre måter for eksempel i form av grafikk eller symboler slik som trafikklys og nøkkelhull så lenge de følger de obligatoriske merkekravene og ikke lager hindringer for den frie bevegelsen av varer i EU.

Alkoholholdige drikkevarer
Alkoholdrikker med mer enn 1,2 prosent alkohol unntas fra kravet om innholdsdeklarasjon.  Også såkalte ”alcopops” som er ferdigblandede drikker unntas fra merkekravene. Kommisjonen skal senest tre år etter ikrafttredelse legge fram en rapport som vurderer om merkekrav bør innføres også for alkoholdrikker.

Matinformasjonsforordningen skal stadfestes av Rådet, noe som trolig vil skje i oktober.

Til toppen