Regelverksendringer om sikring av tvungne, lovfestede forsikringer solgt på grensekryssende basis skal utredes

Finansdepartementet ber Finanstilsynet utarbeide et forslag til regelverksendringer om tvungne, lovfestede forsikringer solgt på grensekryssende basis.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet utarbeide et høringsnotat med forslag til regelverksendringer som kan sikre utbetalinger til forsikrede etter tvungne, lovfestede forsikringer solgt på grensekryssende basis, når forsikringsforetaket ikke kan gjøre opp for seg. Finanstilsynet er også bedt om å vurdere et forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om utvidelse av Garantiordningen for skadeforsikring.

Les mer: