Regionale økonomiseminarer 2019

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer 2019

Agenda for Kunnskapsdepartementets økonomiseminar Bergen 29. oktober 2019


09.00 – 09.05 Åpning
Peter Olgyai Kunnskapsdepartementet

09.05 – 09.20 Endringer i standard kontoplan 
Morten Haugom Kunnskapsdepartementet

09.20 - 10.00 Rapporteringspakken og note 15 - endringer i SRS og økonomiregelverket
Rolf Petter Søvik Kunnskapdepartementet

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2018
Thorgunn Nordstrand Riksrevisjonen

11.00-11.30 Statsregnskapet.no
John André Jakobsen DFØ

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 - 13.00 Arbeidet med tilrettelegging av regnskapsdata for FoU-statistikken 2019
Kristoffer Røstad NIFU

13.00 – 13.50 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet i UH-sektoren
Rolf Sture Normann Unit

13.50 – 14.10 Pause 

14.10 - 14.40  Juridisk seksjon i NOKUT
Caroline Natland og Børre Martinsen NOKUT

14.40 – 15.10  BOTT 
Cecilie Ohm Universitetet i Bergen

15.10 - 15.20 Avslutning 

Agenda for Kunnskapsdepartementets økonomiseminar Oslo lufthavn 22. oktober 2019


09.00 – 09.05 Åpning
Peter Olgyai Kunnskapsdepartementet

09.05 – 09.20 Endringer i standard kontoplan 
Morten Haugom Kunnskapsdepartementet

09.20 - 10.00 Rapporteringspakken og note 15 - endringer i SRS og økonomiregelverket
Rolf Petter Søvik Kunnskapdepartementet

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2018
Thorgunn Nordstrand og Bernt Nordmark Riksrevisjonen

11.00-11.30 Statsregnskapet.no
John André Jakobsen DFØ

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 - 13.00 Arbeidet med tilrettelegging av regnskapsdata for FoU-statistikken 2019
Kaja Wendt NIFU

13.00 – 13.50 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet i UH-sektoren
Tommy Tranvik Unit

13.50 – 14.10 Pause 

14.10 - 14.40  Juridisk seksjon i NOKUT
Kristin Berg Jung og Børre Martinsen NOKUT

14.40 – 15.10  BOTT 
Camilla Kuhlmann Universitetet i Oslo

15.10 - 15.20 Avslutning 

Agenda for Kunnskapsdepartementets økonomiseminar i Oslo 15. oktober 2019


09.00 – 09.05 Åpning
Peter Olgyai Kunnskapsdepartementet

09.05 – 09.20 Endringer i standard kontoplan 
Morten Haugom Kunnskapsdepartementet

09.20 - 10.00 Rapporteringspakken og note 15 - endringer i SRS og økonomiregelverket
Rolf Petter Søvik Kunnskapdepartementet

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2018
Thorgunn Nordstrand Riksrevisjonen

11.00 - 11.30 Arbeidet med tilrettelegging av regnskapsdata for FoU-statistikken 2019
Kaja Wendt NIFU

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.15 Styringsmodellen for informasjonssikkerhet i UH-sektoren
Tommy Tranvik Unit

13.15 - 13.50  Juridisk seksjon i NOKUT
Caroline Natland og Mette Lund NOKUT

13.50 – 14.10 Pause 

14.10 – 14.40 BOTT 
Camilla Kuhlmann Universitetet i Oslo

14.40 – 15.00 Avslutning