Regjeringa fjernar bompengane i Vågstrandstunnelen

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

- Regjeringa jobbar for ei enklare og betre reisekvardag for folk flest. Difor er det ei stor glede å fjerne bompengane i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Regjeringa løyver 175 millionar kroner for å slette deler av bompengegjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom tunnelen. Dette kjem både vanlige folk og næringsliv til gode, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet legg opp til at slettinga av bompengegjelda skal gjerast innan 31. januar 2020.

- Vi har satt av pengane. No ventar vi på tilbakemelding frå Eksportvegen AS og vedtak om tilslutning frå Møre og Romsdal fylkeskommune som er lånegarantist. Så snart dette er på plass stoppar innkrevjinga av bompengar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Som ein del av regjeringspartias bompengeavtale blir det i 2020 løyva 1,4 milliardar kroner til å redusere bompengetakstar utanfor byområda. Dette er ei auke på om lag 870 millionar kroner frå 2019. 175 millionar kroner av desse midlane går altså no til Vågstrandstunnelen.

Vedlagt er brevet frå Statens vegvesen til Eksportvegen AS.