Regjeringen endrer opptaksreglene for flyktninger som vil studere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nå blir det enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge. Som en midlertidig ordning kan personer på flukt søke studieplass uten å ha generell studiekompetanse.

– Krigen i Ukraina fører mange på flukt. En del av de som har kommet til Norge er i en alder hvor de vil ønske å starte eller fortsette på en utdanning ved et universitet, en høyskole eller en fagskole, men alle oppfyller ikke alle krav. Derfor endrer vi opptakskravene midlertidig fra høsten, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Dette er endringene i opptaksforskriften for høyere utdanning og i fagskoleforskriften:

  • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan, som en midlertidig ordning for studieåret 2022 til 2023, gi dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kap. 4, dvs. utlendinger som trenger beskyttelse (asyl).
  • Utdanningsinstitusjonene skal vurdere hver søker individuelt opp mot utdanningene de kan tilby. For å få opptak, må søkeren bli vurdert som kvalifisert til å gjennomføre det aktuelle studiet.
  • Endringene trer i kraft straks.

For å gi flyktninger muligheter for gode tilbud i høyere utdanning, har regjeringen bevilget penger til universitetene og høyskolene tilsvarende 1 000 nye plasser fra høsten 2022.  Det er stor vilje blant utdanningsinstitusjonene til å stille opp med tilbud til flykningene. Flyktningene skal søke gjennom lokale opptak og utdanningsinstitusjonene som har tilbud, gir informasjon om dette på sine nettsider.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har nå publisert sin samleside med informasjon om studietilbud til flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Her finner man lenker til utdanningsinstitusjonenes nettsider.