Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen etablerer sekretariat for oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

– Første trinn i arbeidet med å få på plass det varslede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen tas nå med etableringen av et midlertidig sekretariat, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en stilling som daglig leder av et midlertidig sekretariat for det varslede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av senteret. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017.

– Forslaget vi får fra sekretariatet vil være et viktig bidrag når regjeringen skal ta sin endelige beslutning om etableringen og lokaliseringen. Det er viktig at vi får faglig vurdert hvilke oppgaver som bør tillegges et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Senteret skal ikke bare være et depot for lagring av utstyr. Arbeidet skal ta utgangspunkt i behov innenfor oljevern og håndtering av marint avfall.

– Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Jeg ser fram til dette samarbeidet, sier Solvik-Olsen.

Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.

Les mandatet for utredning av forslag til konsept for et Oljevern- og
miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.

Til toppen