Regjeringen flytter forvaltningen av høstbart vilt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet på Steinkjer.

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet (LMD) ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Miljødirektoratet i Trondheim har hatt ansvaret for forvaltningen av dette området på vegne av LMD. 

Regjeringen har nå besluttet å flytte årsverk og oppgaver knyttet til forvaltning av høstbare viltressurser fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet i Steinkjer.

– Regjeringen vil bygge sterke kompetansemiljøer over hele landet og ønsker en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser mellom by og land. Flyttingen legger godt til rette for at vi kan se forvaltningen av det høstbare viltet i sammenheng med landbrukets øvrige virkemidler og ressursgrunnlag, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Statsråder og ordfører.
Statsrådene Sandra Borch og Bjørn Arild Gram presenterte nyheten på Steinkjer i dag. Til venstre: Ordfører Anne Berit Lein, Foto: Landbruksdirektoratet

Overføringen av arbeidsoppgaver fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet innebærer at om lag fire årsverk blir flyttet fra Trondheim til Steinkjer. Direktoratene er varslet og vil få i oppgave å gjennomføre overføringen av arbeidsoppgaver. I den forbindelse vil tidspunktet for gjennomføringen avklares. Miljødirektoratet er bedt om å gjøre en nærmere vurdering av årsverk og støttefunksjoner.

– Vi skal sikre god framdrift i prosessen, samtidig som vi legger til rette for at de ansatte som er berørt ivaretas på en god måte, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matminister Sandra Borch i samtale med journalist
Landbruks- og matminister Sandra Borch i samtale med journalist i Landbruksdirektoratets lokaler på Steinkjer. Foto: Landbruksdirektoratet