Regjeringen foreslår 274 millioner i støtte til høye strømutgifter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget med forslag om en ekstrabevilgning på 274 millioner kroner som skal gå til bostøttemottakere som hjelp til å betale strømregningene.

Regjeringen foreslår en særskilt tilleggsutbetaling til omkring 90 000 husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Utbetalingen skal være på 2 950 kroner per husstand, pluss ytterligere 120 kroner per ekstra person hvis det er flere enn én i husstanden.

– Alle trenger et trygt og godt sted å bo. Bostøtten skal sikre at økonomisk vanskeligstilte personer har råd til å bli boende i en god bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Prisene på strøm til forbruker har vært uvanlig høye helt siden i fjor sommer. I en vanlig enebolig kan merutgiften sammenliknet med forrige sesong beløpe seg til mellom 3 000 og 4 000 kroner. For de som sliter med å betale regningene sine, blir dette krevende. Derfor innfører regjeringen målrettede tiltak som kan bidra til å lette hverdagen for de svakest stilte i samfunnet, sier Monica Mæland.

Regjeringen har flere ganger de siste årene prioritert å styrke bostøtten, blant annet ved å sørge for at den holder følge med prisstigning og økende boutgifter. I årene 2009 – 2017 var ikke dette ivaretatt i regelverket. Nå har vi rettet opp denne svakheten. I tillegg har regjeringen gjort en endring som gjør at barns inntekt fra 2017 ikke teller med i bostøtteberegningen.

– Bostøtten er et effektivt verktøy som vi nå tar i bruk for å nå fram til mange av de vanskeligst stilte husstandene. Meningen er å lette situasjonen for husstander som uansett har en vanskelig hverdag, sier Monica Mæland.

Tilleggsutbetalingen skal komme før påske, forutsatt at Stortinget innen den tid slutter seg til regjeringens forslag.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00