Regjeringen foreslår et tilskudd på 15 mill. til Homeless World Cup 2017

Regjeringen ønsker å bidra til at Frelsesarmeen kan arrangere Homeless World Cup (VM i Gatefotball) i Oslo i 2017. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 vil regjeringen fremme forslag om at staten gir tilsagn om et statstilskudd på 15 millioner kroner til gjennomføring av arrangementet.

- Frelsesarmeen har i flere år hatt et gateforballtilbud for personer med rus og sosiale problemer og de har også sendt norske spillere for å delta i VM. Vi er imponert over den jobben Frelsesarmeen legger ned og nå er det på tide å invitere spillere fra hele verden til Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Dette er et arrangement som betyr mye både for de som deltar og for oss som har mulighet til å være støttespillere. For noen kan det bety en ny start i livet og en anledning til å prestere på en annen arena. Fotball er en inkluderende idrett, og jeg gleder meg over et flott prosjekt som dette, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

VM i Gatefotball er et årlig internasjonalt fotballmesterskap for landslag med spillere med rus og sosiale utfordringer. Forslaget om tilskudd vil være et spleiselag mellom Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. En forutsetning for et tilskudd er at Frelsesarmeen tildeles arrangementet. Regjeringen håper at også andre vil være med å støtte opp om dette positive arrangementet.

Homeless World Cup ble grunnlagt i 2001 og har sitt hovedkontor i England. Det første VM i Gatefotball ble arrangert i Australia i 2003. Mesterskapet arrangeres årlig og samler over 70 herre- og damelag fra nærmere 50 nasjoner fra alle verdensdeler. Totalt samler arrangementet om lag 700 spillere og ledere. Målet med mesterskapet er å skape muligheter og aktiviteter for hjemløse, samt bekjempe hjemløshet gjennom fotball. Frelsesarmeen i Norge er nasjonal partner for arrangementet og er ansvarlige for det norske landslaget. Norge har deltatt i turneringen siden 2005, senest under fjorårets mesterskap i Chile.

Til toppen