Regjeringen gir 20 millioner kroner ekstra til organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.

-  Det finnes flere frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til dem som trenger det. Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

- Målgruppen for den ekstra støtten er vanskeligstilte grupper, men det er en forventning om at hoveddelen av midlene går til tiltak rettet mot barnefamilier eller barn og unge, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Deler av støtten vil gå til Matsentralen, som er et nettverk av åtte matsentraler rundt om i Norge. De gjør en viktig jobb med å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper folk som trenger mat.

- Vi vet at det er mange som gruer seg til desember, og synes tiden vi går inn i nå er vanskelig. Tros- og livssynssamfunn gjør også en viktig jobb med å inkludere folk rundt julehøytiden. Disse vil kunne bruke pengene til arrangementer, utdeling av matposer og julegaver til barn, sier barne- og familieministeren.

Midlene skal fordeles slik:

 • Inkludering av barn og unge (8 millioner kroner)
  • 2 mill. Frelsesarmeen
  • 2 mill. Blåkors
  • 2 mill. Røde kors
  • 2 mill. Kirkens bymisjon
 • Tiltak for utsatte grupper (7 millioner kroner)
  • 4 mill. Den norske kirke
  • 1,75 mill. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
  • 0,75 mill. Muslimsk Dialognettverk
  • 0,5 mill. Norges Kristne Råd
 • Ekstrabevilgning til matsentralene (5 millioner kroner). Matsentralen er i Oslo, Innlandet, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Sør og Tromsø.