Regjeringen gir enklere tilgang til flere reseptfrie legemidler

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra nyttår kan publikum få kjøpt flere reseptfrie legemidler på apoteket, og samtidig få utvidet informasjon fra helsepersonell på apoteket. Ordningen skal bidra til å gi befolkningen enklere tilgang til enkelte legemidler, samtidig som vi sikrer at det gis god veiledning i hvordan legemidlene skal brukes.

- Apotekene er et lavterskeltilbud for helsetjenester. De som jobber der har en viktig rådgiverrolle for å sikre bedre legemiddelbruk og bedre etterlevelse av behandling. Vi kan benytte kompetansen på apotekene bedre, slik at de kan bidra til riktig legemiddelbruk i befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringene hjemles Apotekforskriften og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Endringene trer i kraft 1.1.2018.

Gjennom behandlingen av Legemiddelmeldingen sluttet Stortinget seg til forslaget om å utrede en ordning med enklere tilgang til enkelte legemidler på en trygg og effektiv måte. Tiltaket ble i Legemiddelmeldingen omtalt som "Farmasøytutlevering".

Ulike modeller for organisering av tiltaket har vært vurdert, og Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal organisere som et risikominimeringstiltak hvor apotekets plikter ved utlevering forskriftsfestes. For et reseptfritt legemiddel med risikominimeringstiltak kan det ved utlevering innebære gjennomgang av sjekklister, gjennomgang av strukturert informasjon mv.

Les forskriften på Lovdatas nettsider