Regjeringen innfører et nytt og mer rettferdig vurderingsuttrykk i videregående skole

Elever som har spesialundervisning og en individuell opplæringsplan (IOP) som avviker fra læreplanen, vil nå få et nytt vurderingsuttrykk på kompetansebeviset. Det skal stå «vurdert etter individuell opplæringsplan» i stedet for «ikke vurderingsgrunnlag».

– Videregående opplæring skal være et sted der alle lærer og opplever å høre til. Det er uheldig at det ser ut som eleven ikke er vurdert, når eleven har vært til stede og gjort en innsats i opplæringen, sier kunnskapsminisiter Kari Nessa Nordtun.

Regjeringen innfører derfor et nytt vurderingsuttrykk, VO «vurdert etter individuell opplæringsplan». Det vil gjelde for elever i videregående skole som har vedtak om spesialundervisning, og avvik fra kompetansemål som gjør at læreren ikke har grunnlag for å sette karakter i ett eller flere fag.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et nytt uttrykk. Det er viktig at elevene får et kompetansebevis de kan være stolte av og som stemmer bedre med opplæringen de faktisk har vært gjennom, sier Nordtun.

Det er også tydeliggjort i forskriften at elevens kompetanse i tillegg skal dokumenteres i et vedlegg til kompetansebeviset.

Fakta

  • Elever har rett til spesialundervisning dersom de trenger det for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
  • Et enkeltvedtak om spesialundervisning må inneholde informasjon om det opplæringstilbudet som skal gis, inkludert om eleven har behov for at man ikke følger hele læreplanen i et eller flere fag.
  • Kompetansebevis blir skrevet ut som dokumentasjon for videregående opplæring i de tilfellene der vilkårene for å få vitnemål eller fag-/svennebrev ikke er oppfylt.