Regjeringen vil ha en tryggere og mer inkluderende russetid

Regjeringen tar grep for å endre russefeiringen slik den har utviklet seg til å bli de siste årene. Målet er en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Regjeringen jobber blant annet for at russetiden flyttes til etter eksamen, å innføre strengere regler for russebusser og få bedre kontroll av kommersielle aktører.

– Det er vel unt at ungdommen får feire 13 års skolegang. Men russetiden, og opptakten til den, er altfor mye preget av ekskludering, kommersielt press, skader, misbruk av rusmidler og ulykker. Sånn kan vi ikke ha det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg har gitt klar beskjed til mine statsråder at de skal ta tak i dette. Regjeringen skal gjøre det vi kan for å sikre skoleungdommen en trygg og inkluderende feiring, sier Støre.

Strengere regler for russebusser

Samferdselsdepartement ber nå Statens vegvesen om å se på forbud mot bruk av sidevendte seter og ståplasser i russebusser under kjøring.

– Vi vet at busser med sidevendte seter er de mest populære russebussene, men disse er også blant de eldste russebussene. Utformingen og bruken av mange russebusser gjør passasjerene ekstra utsatt ved ulykker. I tillegg har slike busser fått forlenget levetid på grunn av de kommersielle kreftene i markedet, sier Nygård.

Mange russebusser har en utforming og bruk som gjør passasjerene ekstra utsatt ved ulykker.

– Busser med mange ståplasser er laget for bruk i kollektivtrafikken og ikke for å være rullende festlokaler. Russebussene skiller seg dermed vesentlig fra den opprinnelige bruken, og vi kan ikke vente med å ta grep til det skjer en alvorlig ulykke med personskade eller dødelig utfall, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mer tilsyn med kommersielle aktører

– Det er uakseptabelt når russ blir utnyttet av næringsdrivende. Derfor har jeg bedt Forbrukertilsynet å prioritere tilsyn med russeselskapene i år, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Det inkluderer også tilsyn med markedsføring overfor russ i digitale kanaler.

– Forbrukertilsynet kan både veilede næringsdrivende, og varsle strenge sanksjoner for brudd på markedsføringsloven. De kan også slå ned på villedende og aggressiv markedsføring, sier Toppe.

Forbrukertilsynet utvikler også Reklameskolen.no. Det er et undervisningsverktøy for barne- og ungdomsskolen der elevene lærer om markedsføring og regler for dette. I 2024 skal Reklameskolen utvides til videregående skole.

Flytte russetiden og begrense ekskluderende gruppeklær

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er tydelig på at skolen har et ansvar for at elevene har et trygt og godt skolemiljø som bidrar til helse, trivsel og læring i skoletiden.

– Jeg forventer derfor at alle skoler innfører regler for å begrense ekskluderende gruppeklær, dersom disse bidrar til et dårligere skolemiljø, sier Nordtun.

Ordensreglementet lages lokalt, og det er åpning for å ha regler om dette dersom skolen opplever det som et problem.

Hun går også i bresjen for at russetiden blir flyttet til etter eksamen. I tillegg til at kommunene bør stille med egne møteplasser der alle er velkomne.

– Utenforskap starter ikke våren i tredje klasse på videregående. Jeg vil oppfordre alle kommuner og fylkeskommuner til å ha utenforskap i forbindelse med russefeiring som tema på foreldremøte allerede på ungdomsskolen for å hjelpe foreldre med å ta grep og ha felles kjøreregler. Dette er det flere kommuner som allerede gjør. Flere bør følge etter, sier Nordtun.

Endringer må forankres og gjennomføres lokalt

Fylkeskommunene har nå gått sammen om et prosjekt - «Endret avgangsmarkering 2026» - med mål om en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring.

– Det er viktig at en ny russefeiring forankres lokalt. Jeg er veldig glad for at fylkeskommunene har gått sammen, og regjeringen skal bidra inn i dette arbeidet, sier Nordtun.

Hun er opptatt av at foreldre, og ikke minst ungdommen selv, er de aller viktigste driverne for endring.

– Derfor er det viktig for meg at vi får med ungdommen. Jeg opplever mye støtte blant elevene for at vi må flytte russetiden til etter eksamen. Jeg er trygg på at vi får det til sammen senest i 2026, sier Nordtun.

Regjeringens tiltak

  • Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen se på muligheten for å forby bruk av sidevendte seter under kjøring, i busser som ikke er i rutetrafikk. Vi vet at disse bussene er spesielt populære blant russen, men disse kan være farlige i ulykkessituasjoner eller ved kraftig bremsing.
  • Statens vegvesen har også fått i oppgave å se på muligheten for å forby ståplasser i busser som ikke er i rutetrafikk.
  • Flere russebusser bygges om og godkjennes i Sverige med en utforming som ikke er godkjent i Norge i dag. Statens vegvesen er derfor i kontakt med svenske myndigheter om disse utfordringene, og samferdselsministeren skal nå ta kontakt med sin svenske kollega for å se hva som kan gjøres med dette.
  • Det har også vært en økning i at russ leier inn utenlandsregistrerte busser med sjåfør. Fra 1. januar i år kom det nye avgrensninger av reglene som kan gjøre det mindre attraktivt for russen å leie inn utenlandsregistrerte busser med sjåfør. Med de nye reglene er det kun tillatt for utenlandske busselskap å transportere passasjerer på norske veier i maksimalt 20 sammenhengende dager, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.
  • Forbrukertilsynet skal i år prioritere å føre tilsyn med blant annet markedsføring overfor barn og unge. Det inkluderer i digitale kanaler, og kommersielt press overfor russ.
  • Fylkeskommunene kan innføre ordensregler som begrenser bruken av ekskluderende gruppeklær dersom disse bidrar til et dårligere skolemiljø.
  • Kunnskapsminister Nordtun har kommet med en sterk oppfordring om at russetiden bør flyttes til etter eksamen.
  • Det er viktig at en ny russefeiring forankres lokalt. Fylkeskommunene er i gang med prosjektet: Endret avgangsmarkering 2026. Prosjektets mål er å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring. Regjeringen vil bidra inn i arbeidet.
  • Utdanningsdirektoratet utarbeider og videreutvikler et informasjons- og veiledningsmateriell på sine nettsider om hvordan skolen kan bidra til en inkluderende skoleavslutning