Regjeringen varsler tvungen lønnsnemnd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Statens helsetilsyn har vurdert at streiken fra tirsdag vil føre til fare for liv og helse.

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen møtte pressen etter å ha innkalt NHO Luftfart og NFO til sitt kontor i forbindelse med arbeidskonflikten mellom partene. Foto: Javad Parsa / NTB

På bakgrunn av situasjonen i Luftambulansetjenesten HF vurderer Statens helsetilsyn at det vil oppstå fare for liv og helse i helsetjenesten som følge av den pågående arbeidskonflikten.

Ambulanseflytjenesten er nødvendig for å sikre forsvarlig hjelp til pasienter med tidskritiske tilstander som har behov for transport over lange avstander.

Helsetilsynet har lagt vekt på at det vil ta noe tid før luftambulansetjenesten igjen har normal beredskap etter en avslutning av konflikten. Det peker også i sin vurdering på at eventuell bruk av ambulansebil og ambulansehelikopter ikke er et godt nok tilbud dersom ambulanseflyene tas ut av drift

Bruk av ambulansehelikopter vil ikke kunne erstatte bruk av ambulansefly ved lange avstander som for eksempel fra Svalbard, eller for pasienter med tidskritiske tilstander. Transport av akutt kritisk syke pasienter i ambulansebil over avstander med flere timers transporttid er heller ingen løsning som kan erstatte transport med ambulansefly.

Andre konsekvenser for helsetjenesten

Redusert kapasitet i flyambulansetjenesten vil i tillegg utsette tilbakeføring av pasienter fra universitetssykehus til lokalsykehus. Dette kan føre til opphopning av pasienter på intensivavdelinger.

En følge av dette kan være at livsviktige operasjoner blir utsatt eller ikke utført innen forsvarlig tid.

Landsdekkende funksjoner ved Oslo universitetssykehus HF, som blant annet transplantasjoner og kirurgi på nyfødte barn med hjertefeil, blir også påvirket. Opprettholdelse av disse funksjonene forutsetter bruk av ambulansefly.

Tilbake til jobb så raskt som mulig

- Jeg misliker sterkt at ansvaret blir skjøvet over på regjeringen, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I møtet med arbeids- og inkluderingsministeren er partene oppfordret til å gjenoppta arbeidet snarest mulig.