Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til barn før skolestart

Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til alle barn i førskolealder, slik at de som har behov for det, får den hjelpen de trenger før skolestart. – Språk er viktig for læring, for deltakelse i lek og sosiale fellesskap og for integrering. Vi vet at en del barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk, og det gjør skolestarten ekstra vanskelig. Vi vil at disse barna skal bli fanget opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunene skal være pliktige til å gjøre en skjønnsmessig vurdering av alle barns norskkunnskaper før de begynner på skolen. Det er kommunen som avgjør om vurderingen skal foretas i barnehagen, helsestasjon eller annet egnet sted. Utdanningsdirektoratet skal utvikle råd om hvordan den første vurderingen kan gjennomføres. Alle barn skal vurderes, men det er kun der det avdekkes et behov at det skal følges opp med en kartlegging.

– Det viktigste grunnlaget for språket blir lagt i de tidlige barneårene, og det er vårt ansvar at det så tidlig som mulig avdekkes hvilke barn som trenger ekstra hjelp og støtte og at det settes inn nødvendige tiltak. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette slik at vi ikke påfører kommuner eller barnehager unødig byråkrati. Derfor skal kun de barna som har behov for det, få kartlagt sine språkferdigheter, sier Sanner.

Forskning viser en klar sammenheng mellom barnas språkforståelse i barnehagen og leseferdigheter på skolen.

– Vi vet stadig mer om hvor viktig de tidlige årene i barns liv er for senere utvikling. Vi vet at små barn som strever med språk, kan falle utenfor lek og det sosiale fellesskapet. Nettopp derfor er det så viktig å kunne avdekke barnas behov tidlig for å kunne sette inn de riktige tiltakene. Mange barnehager gjør allerede en god jobb i å avdekke utfordringer og støtte barna. Men det er for store forskjeller, og ikke alle barn går i barnehage, sier Sanner.

Hvis en første vurdering gir grunn til bekymring knyttet til et barns norskkunnskaper, skal kommunen sikre at barnas ferdigheter blir kartlagt med et verktøy som er utviklet til formålet. Utdanningsdirektoratet skal utvikle dette.

Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap til høsten

Regjeringen ønsker å løfte betydningen av barns norskkunnskaper og vil foreslå tiltak for å sikre at barn kan snakke og forstå norsk når de begynner på skolen i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som legges frem til høsten. Meldingen vil også legge frem forslag til konkret oppfølging.

Til toppen