Regjeringens inkluderingsdugnad har ført til mer inkludering i staten

En ny evalueringsrapport viser at inkluderingsdugnaden har bidratt til at statlige virksomheter jobber målrettet for å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en. — Jeg er glad for at inkluderingsdugnaden gir resultater og at de statlige virksomhetene har hatt en klar økning i antall ansatte fra målgruppen, men vi kan ikke si oss fornøyde ennå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Inkluderingsdugnaden ble lansert av regjeringen sommeren 2018, og har som mål at virksomheter både i privat og offentlig sektor skal inkludere flere i arbeidslivet. Staten skal gå foran, og regjeringen har satt et mål om at minst fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en. Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

De viktigste funnene i rapporten:

 • Statlige virksomheter har god kjennskap til inkluderingsdugnaden og jobber aktivt med ulike tiltak for å rekruttere flere fra målgruppen.
 • I løpet av de tre siste årene har statlige virksomheter hatt en klar økning i antallet nyansettelser fra målgruppen.
 • Et flertall av de statlige virksomhetene når ikke målet om at 5 % av alle nyrekrutteringer skal være i målgruppen.
 • Statlige virksomhetsledere er tilfredse med aktuelle tiltak i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Ordninger fra NAV og traineeprogrammet vurderes også som viktige tiltak for å inkludere flere.
 • Statlige ledere ønsker flere tiltak, blant annet lønnstilskudd.

Stolt av arbeidet som er gjort

– Jeg er stolt over den målrettede innsatsen statlige arbeidsgivere har gjort for å inkludere flere de siste årene. Mangfold har lenge vært et mål i staten, men med inkluderingsdugnaden har vi økt ambisjonene. Staten trenger de beste hodene, og da må vi sikre at vi rekrutterer så bredt og mangfoldig som mulig, slik at vi ikke går glipp av viktig kompetanse. Dette blir bare enda viktigere på vei ut av krisen, sier Astrup.

I rapporten anbefaler DFØ flere tiltak for å forsterke innsatsen på inkludering i tiden som kommer.

 • Departementene bør ha fortsatt høyt trykk i inkluderingsarbeidet med klare signaler i styringsdialogen med sine underliggende virksomheter.
 • KMD og DFØ bør bygge videre på eksisterende veilednings- og kompetansetilbud som arbeidsgiverportalen og webinarer/seminarer.
 • Staten bør fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om betydningen av mangfold i arbeidslivet, og synliggjøre de gode eksemplene.
 • Ordninger som traineeprogrammet i staten og tiltak i regi av NAV, bør fortsatt prioriteres og gjøres mer kjent for statlige virksomheter.
 • Interesseorganisasjoner og søkere bør involveres i større grad i det videre arbeidet med inkludering.
 • Flere statlige tiltak rettet mot både aktuelle søkere og virksomhetene, som økonomiske bevilgninger eller lønnstilskudd, bør vurderes.