Planen for å slå ned den nye virusvarianten

Innlegg på pressekonferanse om koronasituasjonen 26. januar 2021.

Nå orker jeg ikke mer!

Jeg er sikker på at mange har sagt det de siste dagene.

De som ikke har sagt det, har sikkert tenkt det.

Det nye året hadde knapt kommet seg ut av dynene og satt føttene på gulvet da beskjeden kom. Smitten var på vei opp.

Statsministeren ba folk bli med på et krafttak for å få den ned igjen.

Tiltakene var tøffe, men folk stilte opp.

Slik de har stilt opp igjen og igjen gjennom hele pandemien.

De holdt seg hjemme. De droppet besøkene de hadde gledet seg til og avlyste reisene de hadde planlagt. Det ga resultater! Smitten i Norge gikk nedover igjen. Og den fortsetter å gå ned.

Erfaringen vår fra våren og sommeren 2020 er at neste steg da er å legge planer for hvilke lettelser som kan gjennomføres.

Men sist helg tror jeg mange så det håpet svinne. Den betydelig mer smittsomme varianten av viruset hadde spredt seg i Nordre Follo kommune.

Fredag ettermiddag ba utbruddskommunen Nordre Follo og de nærmeste kommunene regjeringen om å fatte felles tiltak for dem. Heretter vil jeg kalle disse ti kommunene for ring 1-kommunene.

Innbyggerne i ring 1-kommunene våknet lørdag opp til svært strenge tiltak på nivå med mars i fjor, og på enkelte områder enda strengere.

I ring 1-kommunene er nå barnehager og grunnskoler på rødt nivå, elever på videregående skole får kun digital undervisning, alle bør unngå besøk hjemme, svært mange butikker er stengt, og risikogruppene lever mer skjermet. Disse tiltakene ble tatt fra nivå 5 i regjeringens beredskapsplan. Altså de strengeste tiltakene vi har i beredskapsplanen.

På søndag innførte regjeringen strenge tiltak i 15 kommuner i randsonen av ring 1-kommunene. Heretter vil jeg kalle disse 15 kommunene for ring 2-kommunene. Ring 2-kommunene har gult nivå i barnehagene og grunnskolene og noe mildere tiltak for spesielt barn og unge. Tiltakene til ring 2-kommunene ble hentet fra nivå 4 i beredskapsplanen. Altså de nest strengeste tiltakene vi har.

****

I resten av landet er folk bekymret for at den mer smittsomme varianten også skal dukke opp hos dem. At også de får like strenge tiltak som innbyggerne i ring 1- og ring 2-kommunene.

Mange stiller seg spørsmålet: Hva skjer nå? Blir alt bare mye verre?

Jeg skal nå fortelle om planene vi har for å håndtere denne situasjonen videre. Planene bygger på den langvarige strategien for håndtering av covid-19 som regjeringen vedtok i mai 2020, og beredskapsplanen for smitteverntiltak som ble oppdatert så sent som 14. desember.

Hensikten med de strenge tiltakene i ring 1- og ring 2-kommunene er å slå ned spredningen av den nye virusvarianten mens vi får bedre oversikt over situasjonen.

Dette er ikke ment som langvarige tiltak.

Vi regner med å ha bedre oversikt over situasjonen i løpet av noen dager. Før søndag 31. januar skal regjeringen avgjøre hvilke tiltak som skal gjelde videre i ring 1- og ring 2-kommunene.

Hvis det viser seg at det er mulig å slå ned viruset og det ikke har spredt seg vesentlig på Østlandet, vil vi kunne lette på noen av tiltakene. Andre tiltak må vi fortsette med for å få den generelle smitten ytterligere ned.

Vi vil også gjøre en ny avveining mellom om det skal være nasjonalt bestemte tiltak, eller lokale tiltak.

Hvis det viser seg at den nye virusvarianten har spredd seg så mye at det ikke er mulig å slå den ned, må vi vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å forsinke videre spredning slik at vi fortsatt beholder kontrollen over smitten.

Da blir det trolig et høyere nivå med tiltak både i og rundt ring 1- og ring 2-kommunene, men ikke nødvendigvis en videreføring av akkurat de tiltakene som gjelder nå.

FHI analyserer en rekke prøver fra utbrudd med mistanke om den nye varianten fra andre deler av landet også. Disse analysene kan avdekke spredning tilsvarende det vi har sett i Nordre Follo.

Så lenge vi tror det er mulig å slå ned denne virusvarianten, vil slike utbrudd bli håndtert på samme måte som i ring 1- og ring 2-kommunene.

  • Det vil da bli hastemøte i regi av statsforvalteren, sammen med de berørte kommunene, helseregionen, Helsedirektoratet og FHI.
  • I utbruddskommunen og de kommunene som er mest integrert med denne, vil det bli innført tiltak tilsvarende ring 1-kommunene. Altså tiltak fra nivå 5 i regjeringens beredskapsplan.
  • I kommunene i randsonen av ring 1, vil det bli vedtatt tiltak tilsvarende ring to-kommunene. Altså tiltak fra nivå 4 i beredskapsplanen.
  • Tiltakene vil være tilpasset lokale forhold og det vi vet om det konkrete utbruddet.

I Norge kan vi faktisk klare å slå ned den mer smittsomme varianten av viruset. Jeg tror ikke vi kan eliminere varianten, men vi kan slå den ned.

En viktig årsak til det er at vi sammen klarte å stanse smittebølgen etter jul med strenge nasjonale tiltak som folk sluttet opp om. Dette krafttaket fra innbyggerne reduserer risikoen for at den mer smittsomme varianten har spredd seg så raskt som den har potensial til. Det har også bidratt til å sikre kapasiteten vår til testing, sporing og isolering i en krevende tid.

I romjulen innførte vi betydelig strengere innreiseregler. Disse har kontinuerlig blitt forsterket, og har trolig både redusert importen av den engelske virusvarianten, og bidratt til at mange av de som har vært smittet av varianten ikke har spredd den videre fordi de har testet seg og gått i karantene.

Innføringen av de betydelig strengere innreisereglene i julen, var både basert på den daværende smittesituasjonen i Norge, og på Helsedirektoratet og FHI sin bekymring for at de mer smittsomme virusvariantene var kommet eller ville komme til Norge.

Vi tror som nevnt at det er mulig å slå ned utbruddet av den mer smittsomme virusvarianten. Men det kan endre seg. Vi kan komme til et punkt der omfanget av denne varianten er så stort at det ikke lenger er mulig. Da vil vi jobbe for å forsinke spredningen.

Hovedstrategien vår i møtet med koronaviruset generelt vil fortsatt gjelde:

Vi skal beholde kontrollen over smittespredningen. Men med en mer smittsom variant som dominerer vil de samlede tiltakene nasjonalt og lokalt sannsynligvis måtte være strengere enn de vi har vært vant med i Norge så langt.

Det er viktig å forsinke den mer smittsomme variantens mulighet å spre seg i en tid der vi er i gang med å vaksinere befolkningen.

Vi har nå vaksinert så å si alle personer i sykehjem med første dose, og er i gang med andre dose. Flere i risikogruppene og helsepersonell har også fått sin første dose vaksine. Når disse er beskyttet, reduserer vi risikoen for dødsfall betydelig. Når flere aldersgrupper og personer i risikogruppen er vaksinert, har vi også redusert risikoen for alvorlig sykdom og dermed overbelastning av helsetjenesten. Da vil tiltakene kunne trappes ned.

Vi fikk dessverre en negativ vaksinenyhet på fredag. Gitt en snarlig godkjenning av AstraZeneca-vaksinen, forventet vi store leveranser i februar og mars. Men de store leveransene av denne vaksinen blir forsinket. Det gjør at målet vårt om at store deler av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren blir betydelig mer usikker. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen utsettes med én til to måneder.

Skal det være mulig med vaksine til alle voksne som ønsker det før sommeren, må vi få flere gode nyheter fra de andre produsentene de neste ukene og månedene. Det kan skje. Men det er fortsatt usikkerhet, og vi jobber sammen med resten av EU for å få nye vurderinger av dette.

****

I land med stigende smittetrend har det nye viruset spredt seg veldig fort.

I Norge har vi en synkende smittetrend – takket være befolkningens innsats.

Vi har fått et forsprang i kappløpet.

Vi har fått et overtak i brytekampen.

Det gir meg tro på at vi kan hindre det nye viruset i å spre seg og forårsake en ny smittebølge.

Jeg skal ikke legge skjul på at tiden som kommer blir krevende.

Men husk dette. For hver dag som går – blir det varmere og lysere.

Det betyr at vi trives stadig bedre og viruset trives stadig dårligere.  

For hver dag som går – blir flere vaksinert.

Det betyr at stadig flere er beskyttet mot alvorlig sykdom og død.

For hver dag som går – nærmer vi oss hverdagen vi forlot 12. mars i fjor.

Jeg håper og tror det får oss til å orke den siste etappen i maratonløpet.