Regjeringsråd Nina Frisak går av 1. juli

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringsråd Nina Frisak (65) har informert statsministeren om at hun ønsker å slutte i sin stilling ved Statsministerens kontor. Hun vil fratre sin stilling den 1. juli i år.

Frisak har vært regjeringsråd og ledet arbeidet ved Statsministerens kontor i mer enn 14 år.  Regjeringsråden leder den faste staben ved Statsministerens kontor. Hun har ansvaret for den daglige driften av kontoret. Dette inkluderer også arbeidsgiveroppgaver for de politiske stillingene ved Statsministerens kontor og i departementene.

Frisak er jurist av utdanning og har bred erfaring, blant annet har hun vært dommer i Høyesterett, i Lagmannsretten, arbeidet som advokat og vært ansatt i lovavdelingen i Justisdepartementet.

Stillingen som regjeringsråd vil lyses ut.