Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekordsal av norske påsketulipanar

Tal frå Norsk Gartnerforbund viser at det vart selt 12 millionar norskproduserte tulipanar til påske. Norske gartneri og blomstergrossistar fekk rett før påske, i samarbeid med Matmerk,  på plass eit pilotprosjekt for å merke blomar med Nyt Norge.

– Nå er det ekstra viktig at vi stør opp om norske gartneri og blomsterbutikker. Nyt Norge-merket gjer det enkelt å velje norske blomar, og det kan medverke til verdiskaping over heile Noreg, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Olaug Bollestad
Å velge norske blomar er eit viktig bidrag til å sikre arbeidsplassar og omsetning både blant dei som produserer norske blomster og prydplanter, og dei som sel. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Det er første gongen Nyt Norge-merket blir brukt på andre produkt enn mat og drikke. Krava til merking er omlag dei same; veksttid i Noreg, pakka i Noreg og frå produsentar som kan dokumentere at de følgjer strenge norske reglar på området.

Pilotprosjektet kjem i gang etter initiativ frå Norsk Gartnerforbund og Matmerk. Målet er å auke salet av norske blomar og prydplanter ved å gjere det enklare for forbrukerane å finne norske produkt i butikken. Piloten går over to år (2020 og 2021), og det vil bli målt om kundane har lagt merke til og har preferanse for planter med Nyt Norge-merket. Fleire blomar og planteskolevarer vil bli merka med Nyt Norge gjennom året. Dette er også eit av tiltaka som er foreslått i rapporten som nyleg er levert av Grøntutvalet.

Norsk produksjon av blomar og planter står for ein årleg omsetnad på 1,2 milliarder kroner. Det aller meste av produksjonen skjer i veksthus. Næringa reknar at drøyt 2000 årsverk er direkte knytt til blomar.

Tulipanar er den største snittblomstkulturen i Norge. Sesongen varer frå oktober til april. Løken er importert, men så å seie alle tulipanar er produsert i Norge. Totalt 80 millionar i året.

Til toppen