Kompetansepluss frivillighet

Rekordtildeling til frivillighetens kompetansearbeid

79 frivillige organisasjoner får tildelt nær 25 millioner kroner for å kurse voksne i lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter.

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke støtte for å arrangere kurs for voksne. Det er nesten dobbelt så mange som får støtte gjennom Kompetansepluss frivillighet nå som i fjor.

Populær ordning

– Det er positivt at flere frivillige organisasjoner får mulighet til å gi voksne den kompetansen de trenger for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Frivilligheten gir på denne måten et viktig bidrag til omstilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Søkerlisten viser at det er mange ulike frivillige organisasjoner som ønsker å arrangere kurs. Det er tildelt midler til opplæring som skal foregå blant annet i krisesentre, humanitære organisasjoner, frivillighetssentraler, husflidslag, fengsler og bibliotek.

Her kan du se om en frivillig organisasjon i ditt fylke fikk penger

Frivilligheten treffer viktige grupper

Målgruppen for Kompetansepluss frivillighet er i første rekke voksne med lav utdanning.

– De frivillige organisasjonene treffer voksne på en rekke ulike arenaer og livssituasjoner. Voksne som ikke er i jobb har også behov for ny kompetanse. Ofte kan påfyll av kompetanse bidra til å sikre deres deltagelse i samfunnslivet, noe som igjen kan bidra til å få jobb, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen.

En annen arena for læring
Kompetansepluss er et av virkemidlene i regjeringens kompetansepolitikk. Den største delen av midlene går til opplæringstiltak for folk som er i jobb, og hvor opplæringen foregår på arbeidsplassen. For den andre delen, Kompetansepluss frivillighet, trenger ikke opplæringen å skje på jobben.

– Frivilligheten kan oppdage behov som ellers ikke ville blitt fanget opp, og dette kan bidra godt for å utløse motivasjon for større deltagelse i arbeids- og samfunnsliv, sier Lund i Kompetanse Norge.

 

Til toppen