Rekordtildeling til Kværner sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i flere tiår fremover

Statoil har på vegne av rettighetshaverne i Njord i dag inngått kontrakt med Kværner for å oppgradere Njord A-plattformen. Avtalen har en verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3.000 årsverk. Dette vil gi feltet nye tiår med produksjon.

Dette er en fantastisk dag for Sør-Vestlandet og Hordaland. De 3000 årsverkene dagens kontrakt medfører er viktig for leverandørindustrien og hele Vestlandet. Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier olje -og energiminister Terje Søviknes (FrP)

Milliardkontrakten ble undertegnet i olje- og energiminister Terje Søviknes' påsyn på Kværners anlegg på Stord. Kontrakten er en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen, og innebærer full oppgradering av skrog og plattformdekk. Prosjektet vil sette Njord A i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

- Dagens kontraktstildeling er nok et bevis på at regjeringens aktive satsning på norsk olje- og gassnæring gir resultater. Oljeselskapene oppgraderer nå Njord for 20 nye år med produksjon og verdiskaping fra feltet. Samtidig bidrar de til gode, helhetlige utbyggingsløsninger for funn i nærområdet. Dette er en oppskrift på suksess, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Fra venstre Steinar Røgenes (Kværner) , Luis Araujo (Aker Solutions), Terje Søviknes, Jan Arve Haugan (Kværner) og Torger Rød (Statoil). Foto: EBM/OED

Til toppen