Utenriksdepartementet utpeker spesialrepresentant for ebola

Utenriksdepartementet har utpekt assisterende utenriksråd, Aud Kolberg, til spesialrepresentant for ebola. – Epidemien er ikke bare en helsekrise, men en alvorlig trussel mot sikkerhet og utvikling som krever en handlekraftig og koordinert respons, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet har i dag utpekt assisterende utenriksråd, Aud Kolberg, til spesialrepresentant for ebola. – Epidemien er ikke bare en helsekrise, men en alvorlig trussel mot sikkerhet og utvikling som krever en handlekraftig og koordinert respons, sier utenriksminister Børge Brende. 

Utenriksministeren besøkte denne uken ebola-rammede områder i Liberia og Sierra Leone, blant annet for å få et klarere innblikk i hvordan krisen utfolder seg og for å kartlegge behov for hva som må gjøres i dagene og ukene fremover. 

Ifølge Verdens helseorganisasjon vil over 9000 mennesker i Vest-Afrika ha blitt smittet av ebola før uken er omme. Så langt er det rapportert om over 4000 døde. FN anslår at antall smittede vil dobles hver tredje til fjerde uke og advarer mot at så mange som 1,4 millioner kan være smittet før nyttår dersom ikke kampen mot ebola trappes opp. 

- Ebolaepidemien fortsetter å spre seg i Vest-Afrika og er det verste utbruddet noen sinne. Alle varsellampene blinker rødt og det er helt avgjørende at verdenssamfunnet nå får stoppet epidemien før den får katastrofale konsekvenser vi ikke klarer å håndtere, sier Brende. 

Bidrar til rask og god koordinering

Norge er en betydelig bidragsyter i kampen mot ebola og har så langt bidratt med 329 millioner kroner. Bevilgningen fra Utenriksdepartementet gjør det mulig å stille både personell og utstyr til rådighet for innsats i Vest-Afrika. Norsk støtte er gitt til blant andre FN, Leger uten grenser og Røde Kors. Norge har også stilt til rådighet et Hercules transportfly fra Forsvaret for å fly utstyr og evakuere helsepersonell om nødvendig. En bred internasjonal respons som også omfatter matsikkerhet, vann og sanitær er nødvendig for å stoppe det som er en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. 

Det er nå flere miljøer i Norge som bidrar i den internasjonale innsatsen for å bekjempe epidemien, og norske myndigheter er klare til å vurdere ytterligere bidrag dersom dette etterspørres. 

- For å bidra til rask og god koordinering av Norges innsats, har vi utpekt Aud Kolberg som spesialrepresentant for ebola. Hun vil koordinere Utenriksdepartements bidrag til den samlede internasjonale responsen. I tillegg er UDs spesialrådgiver for global helse, dr. Tore Godal, en viktig ressurs for Norges innsats.  Han har lang erfaring med tropemedisinsk forskning som trengs for håndtering av ebola-utbrudd, sier Brende.

Til toppen