Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 27. september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. september.

Les oversikten over rettsaktene her (pdf)