Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsfristen på NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven er ute. Departementet har mottatt 70 høringsuttalelser.

Høringsuttalelsene er viktige innspill i departementets arbeid med lovproposisjon. Proposisjonen skal etter planen fremmes for Stortinget i 2016.

 

Til toppen