Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014

Vår ref.: 14/5627

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2013 og leverte sin utredning 18. august 2014. 

Utvalget har hatt som mandat å oppdatere loven fra 1997. Utvalget har gjennomgått og foreslått regler som bedre skal ivaretar de utfordringer vi står ovenfor i dag. Utredningen er å finne på: 

Trykte eksemplarer av utredningen kan bestilles på følgende adresse:

Departementet ber høringsinstansene om å videreformidle høringsbrevet til aktuelle underliggende organer, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på adresselisten. Vi oppfordrer også til å videresende brevet til andre interesserte. Instanser som ikke står på høringslisten kan også sende høringssvar.

På grunn av utredningens omfang, ber vi om at det fremgår tydelig av høringsbrevet:

  • Hvilke punkter og kapitler som omtales i høringsuttalelsen
  • Hva som eventuelt er generelle merknader
  • Hvis høringsinstansen foreslår oppfølging av konkrete områder i utredningen, ber vi om at forslagene fremmes i prioritert rekkefølge.

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no  både i pdf og word, og på papir til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, merk sak 14/5627.

Høringsfristen er 15. desember 2014.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Frisvold Furuseth

                                                                                          seniorrådgiver

Alle departementene

Alle fylkesmennene

Alle kommunene

 

Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligprodusentenes Forening

Borgarting lagmannsrett

Byggenæringens Landsforening

Den norske advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon

GeoForum

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høyesterett

Høyskolen i Bergen

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Leieboerforeningen Bergen

Leieboerforeningen i Oslo

NKF - byggesak

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)

Norges Huseierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk eiendom

Norsk Studentorganisasjon

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

Statens kartverk

Statsbygg

Tomtefesterforbundet i Norge

Universitetet for miljø-og biovitenskap

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS

 

Til toppen