Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014