NOU 2014: 6

Revisjon av eierseksjonsloven

Revisjon av eierseksjonsloven — Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

Les dokumentet