NOU 2014: 6

Revisjon av eierseksjonsloven— Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvalget for revisjon av eierseksjonsloven ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2013. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 18. august 2014

Christian Fr Wyller

leder

Hugo Torgersen

Bente Lauritzsen

Toril Melander Stene

Berit Danielsen

Liv Zimmermann

Harald Benestad Anderssen

Christer Bjørnevik

sekretær

Til forsiden