Riksadvokaten habil

Regjeringen avgjorde i statsråd i dag at riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil til å forestå videre behandling av spørsmål som gjelder etterforskning av brannen om bord på Scandinavian Star i 1990.

Konklusjonen er trukket etter en grundig gjennomgang av straffeprosesslovens kriterier for inhabilitet  etter § 60. 1. ledd. De konkrete innsigelsene mot riksadvokatens egen konklusjon om at han er habil er også vurdert. Regjeringen kan derfor ikke se at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å frykte for at riksadvokaten ikke vil være upartisk ved videre behandling av spørsmålene som gjelder etterforskning av brannen.

I forbindelse med riksadvokatens samtykke i juni 2014 til at Oslo-politiet kan igangsatte ny etterforskning av forhold rundt brannen om bord i Scandinavian Star, drøftet riksadvokatens sin egen habilitet. Riksadvokaten konkluderte med at  han ikke var inhabil til å håndtere saken videre.

På vegne av enken etter den danske statsborgeren som ble utpekt som mulig brannstifter, klaget hennes advokat  riksadvokaktens avgjørelse om egen habilitet inn for Justis- og beredskapsdepartementet. Riksadvokaten har levert tilsvar til klagen.

Til toppen