Røe Isaksen settestatsråd for Widvey

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Thorhild Widvey i Kulturdepartementet. Oppnevningen gjelder ved behandlingen av saker som berører Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet og stiftelsen Kistefos-Museet, når statsråd Widvey er inhabil eller nær grensen til inhabilitet.

Statsråd Widvey var inntil regjeringsskiftet 16. oktober 2013 styreleder for Sjømannskirken. Kulturdepartementet vil kunne få til behandling spørsmål med økonomiske konsekvenser for Sjømannskirken.

Statsråd Widveys tilknytning til Kistefos-Museet består i at hun er nær venn med stiftelsens nestleder, Christen Sveaas. Kulturdepartementet vil kunne få til behandling spørsmål med økonomiske konsekvenser for Kistefos-Museet.

Til toppen