Vis hele kalenderen

28.04.2015

  • Rundbordsmøte med dei tre store paraplyorganisasjonane for personar med nedsett funksjonsevne (FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede)

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Tema: den nye kommunereformen og tilbod til personar med nedsatt funksjonsevne.

Til toppen