Vil ha retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Kroppspress fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge, og kan føre til dårligere psykisk helse. Vi trenger en økt bevissthet og retningslinjer som kan motvirke dette, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Rundebordsmøte om kroppspress i sosiale medier
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte til rundebordsmøte om kroppspress i sosiale medier.

Sammen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte barneministeren blant annet påvirkere/influencere, annonsører, bransjeorganisasjoner, forskere, tilsynsmyndigheter og ungdom til et rundebordsmøte om kroppspress og annen uheldig påvirkning i sosiale medier. Hensikten var å skape dialog, og å få konkrete forslag knyttet til retningslinjer og andre virkemidler som kan motvirke negative effekter hos barn og unge.

– Vi vet at flere unge enn tidligere sliter med psykiske problemer. Mange utsettes for kroppspress i sosiale medier og får et usunt forhold til egen kropp, kosthold og trening. Kroppspress og kroppsbilde er også sentralt for utvikling av blant annet spiseforstyrrelser. Dette er en utvikling jeg er bekymret for, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. 

Blant tiltakene som ble foreslått under møtet var mer informasjon i skolen og veiledning av foreldre om sosiale medier, ulike merkeordninger og større ansvarliggjøring av annonsørene.

– Overgangen fra ungdom til voksen er en vanskelig tid for mange. Det som deles i blogger og i sosiale medier er ofte glansbilder av hverdagen. Det skaper press som for mange unge kan være vanskelig å håndtere. Jeg er derfor glad for at vi nå sammen med bransjen skal se på tiltak for å dempe kroppspresset og annen uheldig påvirkning som unge utsettes for, slik at unge jenter og gutter kan ha et godt og sunt forhold til kroppen sin, sier Åse Michaelsen.  

– Jeg er opptatt av at bloggere og andre aktører med stor påvirkningskraft i sosiale medier skal ta et større samfunnsansvar for den påvirkningen de har på unge. Det var svært positivt at så mange deltok på rundebordsmøtet, og kom med en rekke gode innspill til tiltak som kan bidra til å styrke ungdommers trygghet og selvtillit, sier Linda Hofstad Helleland.

Statsrådene Helleland og Michaelsen under rundebordsmøtet.
Statsrådene Helleland og Michaelsen under rundebordsmøtet.