Ryddejobb i norsk utmark forenkler utvikling

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statskog SF har kartlagt og korrigert om lag 10 000 avvik i offentlige system og kart og sikret eierskapet til 7,5 millioner dekar norsk utmark. Kvalitetshevingen forenkler arbeidet med utvikling i distriktene hvor staten er eier.

Store deler av norsk utmark har ligget tilsynelatende eierløse i det offentlige eiendomsregisteret, blant annet fordi disse arealene historisk sett har representert små inntekter.

Gir større trygghet

I samarbeid med Kartverket og aktuelle kommuner har Statskog systematisk korrigert tusenvis av feil. Dette gir større trygghet for alle som har avtaler og rettigheter på statens grunn.

Også brukere av Statskogs eiendommer til friluftsliv, jakt eller fiske kan være sikrere på kartinformasjonen og hvor grensene faktisk går.

Forenkler næringsutvikling

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er tilfreds med at Statskog SF har hevet kvaliteten i offentlige eiendomsregister og fått bedre kontroll på statens skog- og utmarksareal.

– Dette er positivt både for myndigheter, rettighetshavere og brukere av utmarka. Kvalitetshevingen forenkler også eiendoms- og næringsutvikling i de aktuelle områdene, noe denne regjeringen er særskilt opptatt av, sier Borch.

Utmark
Statskog SF har kartlagt og korrigert om lag 10 000 avvik i offentlige system og kart og sikret eierskapet til 7,5 millioner dekar norsk utmark. Foto: Fredrik Julius Jenssen/Statskog