Norge trapper opp den humanitære innsatsen i Sahel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge øker den humanitære innsatsen i Sahel til 70 millioner kroner i 2016. – Den humanitære situasjonen i Sahel-området er prekær, preget av mat- og ernæringskrise, konflikt, klimaendring og sterk befolkningsvekst, sier utenriksminister Børge Brende, som denne uken besøkte Mali.

Brende besøkte Malis hovedstad Bamako sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

- Norge sender et tydelig signal om vår økte humanitære støtte til Sahel-landene med dette betydelige bidraget, sier utenriksministeren.

Det norske bidraget vil gå til humanitært arbeid gjennom FN, bistandsorganisasjoner og Røde Kors-systemet. Utenriksministeren annonserte også støtte på 70 millioner kroner til utdanning i Sahel og 20 millioner kroner til oppbygging av politi og rettsvesen i Nord-Mali.

Ett av seks mennesker i Sahel har ikke nok å spise og rundt seks millioner barn i regionen lider av feilernæring. Fremtidsutsiktene for millioner av familier i Sahel er svært usikre. I tillegg til de kroniske utfordringene med matusikkerhet, underernæring og epidemier, gjør voldelige konflikter i regionen at stadig flere må flykte fra sine hjem.

FN beregner behovet for humanitær innsats i Sahel til nærmere to milliarder dollar i 2016. Så langt er bare ti prosent stilt til rådighet av internasjonale givere.

- Norge deler det internasjonale samfunnets bekymring for utviklingen i Sahel. De humanitære behovene er enorme og den ene krisen avløser den andre. I tillegg må mange leve med trusselen fra voldelig ekstremisme, sier Brende.

Sivilbefolkningen i det urolige Sahel-området har i mange år opplevd krise etter krise, forårsaket både av væpnet konflikt og naturkatastrofer. Flere av landene i regionen er preget av svak myndighetskontroll og store humanitære utfordringer. For den sterkt voksende unge befolkningen er det for tiden dystre framtidsutsikter. Dette bidrar til at migrasjonen øker, samtidig som det skapes grobunn for organisert kriminalitet, smugling og terrorisme.