Kjøp av klimakvoter

I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO avtale om kjøp av klimakvoter for staten. Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 millioner kvoter fra FN-godkjente prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO avtale om kjøp av klimakvoter for staten. Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 millioner kvoter fra FN-godkjente prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

25. november 2013 inviterte NEFCO prosjekteiere og andre interesserte til å sende inn tilbud på framtidig levering av sertifiserte utslippsreduksjoner (CER) fra slike sårbare prosjekter. Fristen for å sende inn tilbud var 15. januar 2014.

NEFCO mottok til sammen tilbud fra 232 prosjekter. NEFCO og Klima– og miljødepartementet vil i de nærmeste ukene vurdere de innkomne tilbudene med sikte på å inngå avtaler om kjøp av klimakvoter.

Kort oppsummering av tilbudene finnes her: www.nefco.org

Til toppen