Samarbeider om HMS i landbruket

Denne uka ble flere tema innen trygghet og helse i landbruket drøftet under et møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. I forumet blir det diskutert relevante problemstillinger knyttet til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket, og forumet legger også til rette for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

– Forumet bidrar til å finne gode løsninger på utfordringer som er knyttet til bondens helse og trygghet på arbeidsplassen, og jeg er imponert over det gode samarbeidet mellom alle aktørene som jobber med HMS i landbruket, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartmentet. 

Arbeidstilsynet og Matmerk samarbeider for å informere bøndene om HMS-regelverket og tydeliggjøre regelverket på Arbeidstilsynets områder.
Arbeidstilsynet og Matmerk samarbeider for å informere bøndene om HMS-regelverket og tydeliggjøre regelverket på Arbeidstilsynets områder. Foto: Signe Dons, Aftenposten/NTB Scanpix.

Informerer bøndene om regelverket

Flere temaer innenfor HMS i landbruket ble diskutert på møtet. Arbeidstilsynet og Matmerk samarbeider for å informere bøndene om regelverket innenfor HMS på Arbeidstilsynets områder. Det har blitt, og blir fortsatt, gjennomført en rekke forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse og forebygging av dyretragedier. Aktørene ga en presentasjon av HMS-arbeidet i landbruket som blant annet omfattet informasjons- og rådgivningstilbud, helsekontakt, brannforebygging, risikovurdering av gårdsbruk, kursing, velferdsordninger og tilgang til avløsning for bonden.

På møtet deltok Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Matmerk, Gjensidige, Landbruksdirektoratet, Landbrukets brannvernkomité, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Landbrukstenester og Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble ledet av statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal. 

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket koordinerer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i landbruket og legger til rette for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene gjennom å diskutere relevante problemstillinger.
Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket koordinerer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i landbruket og legger til rette for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene gjennom å diskutere relevante problemstillinger. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Til toppen