Vis hele kalenderen

21.11.2013

  • Samferdselsministeren - innlegg på årsmøtet til Bilimportørenes Landsforening

    Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

    Sted: Grand Hotel, Oslo

    Samferdselsministeren - innlegg på årsmøtet til Bilimportørenes Landsforening, Oslo.

    Samferdselsministeren - innlegg på årsmøtet til Bilimportørenes Landsforening, Oslo.