Vis hele kalenderen

13.11.2015

  • Samferdselsministeren - innlegg på seminar i regi av Nordea

    Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

    Samferdselsministeren holder innlegg på seminar i regi av Nordea (tema: infrastruktur og investeringer). Oslo.