Samferdselsministeren: - Viktig med gode beredskapsveier

- Brukollapsen på E18 Skjeggestad er en påminnelse om behovet for gode beredskapsveier for våre hovedfartsårer. Vi må sikre at uforutsette hendelser ikke skaper langvarige problemer for trafikkavvikling og lokalbefolkning. Vi skal nå dra erfaringer fra trafikksituasjonen på omkjøringsveiene i Holmestrand og Re kommuner i perioden siden brukollapsen, slik at vi kan gjennomføre nødvendige tiltak for bedre trafikkavvikling i fremtiden.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med arbeidet for å gjenåpne E18 for trafikk. Han har kjørt alle omkjøringsveiene for å dra egen erfaring og møte lokale aktører.

- Veistandarden på omkjøringsveier må kunne håndtere økte trafikkmengder i lengre tidsperioder. I dag er ikke standarden god nok når E18 er stengt over lengre tid. Vi har derfor bedt Statens vegvesen vurdere de ulike alternativene for omkjøring i området og se på behovet for mer langsiktige løsninger for beredskapsvei.

- Jeg ønsker for eksempel en standard på fylkesvei 35 Bispeveien som kan gjøre det mulig å håndtere økt trafikk uten at fartsgrensen må reduseres. Da trengs det utbedringer, og Statens vegvesen har fått et oppdrag i tråd med det. Trafikksikkerhet og fremkommelighet er svært viktig for oss. Det er derfor allerede gjennomført flere trafikksikkerhetstiltak på veiene i samråd med lokale myndigheter.

- Vi ønsker godt samarbeid med Vestfold, berørte kommuner, Politiet og Statens vegvesen om hvordan vi skaper best mulig beredskap for fremtiden. Med deres erfaringer fra trafikkavviklingen den siste tiden, kan vi lære av situasjonen som nå har vært og finne ut hvor det er behov for utbedringer – alt fra kanalisering av trafikk, fysiske utbedringer og informasjon til reisende.

Statens vegvesen planlegger å åpne nordgående løp på Skjeggestad bruer for toveis trafikk før fellesferien i år. Det forventes da at trafikken på omkjøringsveiene vil bli kraftig redusert. 

Til toppen