Samferdselsministeren åpnet OPS-konferanse

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt torsdag 28. november åpningsforedraget på OPS-konferansen 2013 som ble arrangert av Tekniske Foreningers Servicekontor i Ingeniørenes Hus i Oslo.

- Bevilgningene til samferdsels har økt de siste årene, en økning den nye regjeringen allerede har vist at den vil fortsette med gjennom tillegsproposisjonen til statsbudsjettet 2014. Men vi vil også ta for oss organiseringen av sektoren for å få en så rask og effektiv utbygging som mulig. Det er på høy tid, sa samferdselsministeren.

- Vi vil redusere planleggingstiden, opprette et infrastrukturfond på 100 milliarder og etablere et eget utbyggingsselskap for veg. Vi vil også bruke OPS (offentlig-privat-samarbeid) som gjennomføringsstrategi for større veg- og jernbaneprosjekter der dette egner seg. Det gjelder prosjekter som bygges på grunn det ikke er knyttet motstridende interesser til. OPS passer dårligere for prosjekter der risikoen for uforutsette hindringer er større, som f eks gjennom en by, der mange aktører har interesser knyttet til trasévalget.

Samferdselsministeren trakk også fram utbyggers ansvar for vedlikehold i kontraktsperioden som en fordel med å bruke OPS i organisering av utbyggingsprosjekter.