Samferdselsministeren skal til Trøndelag torsdag 3. februar

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skal til Trøndelag og Trondheim torsdag 3. februar. Han skal opne ei gang- og sykkelbru, besøke ei transportbedrift og høyre meir om klimavenlege hurtigbåtar. Pressa er invitert til å delta på programmet.

Programmet:

12:00: Opne Frønes gang- og sykkelbru i Åfjord kommune. Brua er laga ved hjelp av ein ny produksjonsteknologi. Målet med teknologiutviklinga er mellom anna å redusere kostnadar i bygginga av større bruer.
Stad: Frønes bru i Åfjord.

15:00: Besøke Hob Gods i Heimdal. Regjeringa har starta arbeidet med ein handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen. Formålet med besøket er å høyre korleis bedrifta jobbar og deira innspel til handlingsplanen.
Stad: HOB Gods’ servicehall i Heimdal: Industrivegen 41b

16:00 Møte Trøndelag fylkeskommune hos Siemens Energy. Siemens Energy vil vise fram deira maritime batterifabrikk, mens Trøndelag fylkeskommune skal orientere om det nasjonale klimasatstingsprosjektet Framtidas hurtigbåtar.  
Stad: Batterifabrikken til Siemens Energy: Bratsbergvegen 5

Kontaktperson for turen: Kommunikasjonsrådgjevar Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no