Samferdselsministerens tale ved veiåpning E16 Åsbygda-Olum, 21.12.21

- Å bygge gode og trygge veier er avgjørende for at Norge skal gå rundt. Olumslinna ned mot Jevnaker har vært en utfordring lenge. Mange er nok også lei av å stå i kø gjennom Jevnaker, sier samferdselsministeren i denne talen.

(Sjekkes mot fremføring)

Kjære alle sammen!

Å bygge gode og trygge veier er avgjørende for at Norge skal gå rundt.

Olumslinna ned mot Jevnaker har vært en utfordring lenge. Mange er nok også lei av å stå i kø gjennom Jevnaker.

Derfor er det veldig gledelig at det er historie fra og med i dag. Eller i går da. For bilistene har fått lov til å teste den nye veien i en dag allerede. Det er viktig at så fort veien er klar, så skal den tas i bruk.

Det ligger rett og slett an til å bli en rolig jul for alle som bor i Jevnaker. Færre biler gjennom sentrum har mange fordeler. Ikke minst for trafikksikkerheten.

For det er viktig for oss å sørge for trygge veier. Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken er med oss i alt vi gjør.

2021 ser ut til å bli et nytt år med færre drepte i trafikken enn året før. Det er en positiv og gledelig utvikling.

Ikke like gledelig er det at flere hundre blir hardt skadd på veiene våre årlig og her har vi ikke fått til den samme gode utviklingen som for de omkomne.

Det er derfor viktig at vi holder fokuset og innsatsen oppe. Jeg har derfor tro på at denne nye veistrekningen blir et viktig bidrag til færre ulykker og farlige situasjoner.

Jeg må få takke Statens vegvesen for en veldig god jobb. Her har dere satt tydelige, men oppnåelige krav. Det er viktig at kravene er gjennomførbare. Den balansen traff dere bra på i dette prosjektet.

Jeg må takke Skanska som hovedentreprenør og alle andre aktører som har vært med å bygge veien. Jeg er imponert over det dere har gjort og at dere har klart å levere et halvt år før tida. Da kan dere ta juleferie med god samvittighet.

Kommunene og fylkeskommunen må jeg også takke. Dere er avgjørende aktører for å sikre at det faktisk blir en vei. Et grunnleggende godt samarbeid med Statens vegvesen i første rekke er viktig. Det har dere hatt.

Til slutt må jeg takke innbyggerne i Jevnaker, og området. I tillegg til alle bilistene som bruker veien. For utholdenheten med en europavei forbi stuevinduet. Og for tålmodigheten mens veien ble bygget. Med begrensninger, stopp og andre utfordringer, kan det være kjedelig. Men resultatet er strålende: Flunkende ny vei, som dere nå skal få bruke.

Ta den i bruk, men kjør forsiktig – Vi har ingen å miste.