Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2018)

Årets første nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Samferdselsnytt 1/2018 inneholder blant annet omtale av:

Det bulgarske formannskapet med fokus på mobilitetspakken

I sitt arbeidsprogram gjør Bulgaria sakene i mobilitetspakken til en prioritet. Det fremgår av programmet at de vil jobbe for å finne en balanse mellom landenes interesser og søke kompromissløsninger, samtidig som det tas hensyn til særegenhetene til transportsektoren i de enkelte land med hensyn til sosial og økonomisk betydning.

Europakommisjonen: 2018 – året for multimodal transport

Transportkommissær Violeta Bulc ønsker i 2018 å fronte multimodal transport, hvor forskjellige transportformer benyttes på samme reise. Konseptet drar nytte av fordelene til de ulike formene, som bekvemmelighet, hastighet, pris og pålitelighet, og kan dermed bidra til bedre og mer effektive transportløsninger for både personer og varer.

Nytt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor

Å enes om en felles klimapolitikk som skal levere på EUs utslippsmål om minst 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030 har vist seg krevende. Likevel klarte Rådets estiske formannskapet i løpet av intense uker med forhandlinger mellom medlemslandene, Europaparlamentet og Kommisjonen å oppnå enighet om både EUs klimakvotesystem (EU ETS) og ikke-kvotepliktig sektor for perioden 2021 til 2030.

Signaler om innholdet i tredje mobilitetspakke

Europakommisjonen har varslet at den kommer til å legge frem del tre av sin mobilitetspakke i løpet av mai 2018. Mens det lenge har vært kjent at utslippsstandarder for tungtransport vil være en hovedkomponent i pakken, har øvrig innhold vært mer uvisst. Det er nå klart at Kommisjonen også vil fokusere på trafikksikkerhet.

Bilprodusentene på vei til å nå utslippsmål

Europeiske bilprodusenter ligger an til å nå EU-målene for CO2-utslipp om de fortsetter progresjonen. Dette fremgår av rapporten «Monitoring CO2 emissions from passenger cars and vans in 2016» fra Det europeiske miljøbyrået.

Bulgarias digitale ambisjoner

Bulgaria gjør det digitale feltet til ett av fire prioriterte områder under sin formannskapsperiode i Rådet. Under overskriften «Digital økonomi og ferdigheter for fremtiden», legger bulgarerne opp til å akselerere prosessen med å fullføre det digitale indre markedet, forbedre konnektiviteten i EU, og oppdatere det regulatoriske rammeverket for telekommunikasjon.

Samferdselsnytt 1/2018

Tidligere utgaver

Til toppen