Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samfunnssikkerhetsministeren og forsvarsministeren markerer åpning av ny base på Banak for redningshelikoptertjenesten

Redningshelikoptertjenestens nye base på Banak i Lakselv er ferdig. De nye redningshelikoptrene og de oppgraderte redningshelikopterbasene vil være et stort skritt på veien mot en styrket beredskap og en tryggere hverdag.

– Det er viktig å legge til rette for gode fasiliteter for redningshelikoptertjenesten, som gjør en kjempeinnsats for oss alle hver eneste dag. Dette blir et sted for trening, beredskap, operativ kraft, hvile for personellet og vedlikehold av helikoptre, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (FrP).

Banak er den nordligste redningshelikopterbasen. Den har en viktig rolle i ivaretakelsen av beredskapen for Nord-Norge og våre store nordlige havområder. 

– Redningshelikoptertjenesten er et strålende eksempel på samarbeidet mellom justissektoren og Forsvaret. I Finnmark har redningshelikoptertjenesten gjort en fantastisk innsats med sine Sea-King maskiner i mange tiår. Med nye AW101, og nye fasiliteter på Banak, er vi rustet til å fortsette denne innsatsen i mange tiår til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tolv Sea King-helikoptre skal skiftes ut med seksten nye redningshelikoptre av typen AW101. I den forbindelse tilrettelegges eiendom, bygg og anlegg for helikoptrene og deres mannskaper på til sammen seks baser i Norge: Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak. I tillegg til Banak er de nye byggene på Ørland og Sola flystasjoner allerede oppført.

Forsvarsbygg har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, gjennom prosjektet NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter), planlagt og bygget lokaler for verksted, kontorer og tilstedevakt på Banak. Forsvarsbygg skal også stå for driften av disse.

Det er plass til tre av redningshelikoptertjenestens nye helikoptre på basen. Ett beredskapshelikopter, ett reservehelikopter samt en dokk for utførelse av større vedlikehold etter behov. Inntil de nye redningshelikoptrene er på plass, vil basen driftes med dagens Sea King-helikoptre.

Til toppen