Sårbare barn sikres hjelp

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det ble i dag klart at barnevernansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon.

– Dette er et viktig grep for beredskapen for barn i kommunene slik at sårbare barn får hjelp når de trenger det. Nøkkelpersonell må gis alle muligheter til å ivareta sin sentrale jobb for sårbare og utsatte barn, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Avklaringen gjelder både for kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner. Det må sikres at minimumskapasitet i kommunalt og statlig barnevern opprettholdes. Eksempler på hvem som omfattes er personell som arbeider med akuttplasseringer av barn eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn. På bakgrunn av dette vil nøkkelpersonell i barnevernet inngå i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass.

– Barn som får eller kan få behov for akutt hjelp av barnevernet, er en sårbar gruppe som ofte har store behov. Støtteapparatet rundt barn og familier i sårbare situasjoner slik som skole og barnehage, er stengt. Dette vil øke sårbarheten og risikoen for barnas omsorgssituasjon, sier Ropstad.

Formålet med Helsedirektoratets vedtak med å stenge alle skoler og barnehager er for å unngå smittespredning. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses. Det må legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene, bruk av andre slektninger samtidig som hensynet til å begrense smittespredning ivaretas.