Sårbare barn sikres hjelp

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Det ble i dag klart at barnevernansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon.

– Dette er et viktig grep for beredskapen for barn i kommunene slik at sårbare barn får hjelp når de trenger det. Nøkkelpersonell må gis alle muligheter til å ivareta sin sentrale jobb for sårbare og utsatte barn, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Avklaringen gjelder både for kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner. Det må sikres at minimumskapasitet i kommunalt og statlig barnevern opprettholdes. Eksempler på hvem som omfattes er personell som arbeider med akuttplasseringer av barn eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn. På bakgrunn av dette vil nøkkelpersonell i barnevernet inngå i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass.

– Barn som får eller kan få behov for akutt hjelp av barnevernet, er en sårbar gruppe som ofte har store behov. Støtteapparatet rundt barn og familier i sårbare situasjoner slik som skole og barnehage, er stengt. Dette vil øke sårbarheten og risikoen for barnas omsorgssituasjon, sier Ropstad.

Formålet med Helsedirektoratets vedtak med å stenge alle skoler og barnehager er for å unngå smittespredning. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses. Det må legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene, bruk av andre slektninger samtidig som hensynet til å begrense smittespredning ivaretas.