Schwarzenegger sier klimakampen i USA fortsetter

Californias tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger sier det viktigste klimaarbeidet i USA skjer på lokalt nivå, i bedrifter, i universiteter, blant vanlige mennsker. I dag deltok han sammen med blant andre klima- og miljøminister Vidar Helgesen på "Verdensmøte i Østerrike".

scwarzenegger
Arnold Schwarzenegger Foto: Jon Berg

Møtet i Wien samler et par tusen mennesker, og er kommet i stand etter initiativ fra Schwarzenegger selv. I 2011 startet han R20, Regioner for klimainnsats, som en frivillig internasjonal organisasjon. Målet var å samle myndigheter, organisasjoner, bedrifter, forskere og FN-organisasjoner for å skape klimavennlig infrastruktur på lokalt nivå. R20 har nå satt i gang verdensmøtet i Østerrike, sammen med landets kansler og president.

 Miljø for kommende generasjoner

Schwarzenegger holdt en kraftfull tale på vegne av klimakampen. 

-Det er Trump som har forlatt Paris-avtalen, og ikke USA, sa han. Schwarzenegger, fortalte om oppveksten i hjemlandet Østerrike. 

-Det er godt å være hjemme igjen. Mitt engasjement for miljøet startet her. Da jeg var barn, hadde vi ikke rennende vann, vi tenkte aldri at luften eller vannet eller jorden kunne være forurenset. Østerrike var rent. Nå må vi lage et rent miljø for de kommende generasjonene. Og klimakampen har like mye med helse å gjøre som et godt miljø. Hvert år dør 6,5 millioner mennesker som følge av luftforurensing, sa Schwarzenegger, som ble kjent som en guvernør som iverksatte en rekke ambisiøse miljøtiltak i sin delstat. 

Offensiv elbil-politikk 

Vidar Helgesen fortalte forsamlingen om de norske klimamålene, og spesielt innen transport.

Helgesen i Wien
Vidar Helgesen Foto: Jon Berg

-Vi skal gjøre mye de nærmeste årene. Vi har et mål om at det ikke lenger skal selges biler som går på fossile brensler i 2025, og tungtransport og busser skal fra 2030 gå på mlijøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen. Takket være en offensiv elbil-politikk er vi på god vei, sa Helgesen.

Han la til at i de store byene skal veksten i transporten skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange.

Reguleringer også viktige

 Helgesen sa at skatteinsentiver er viktig, slik som avgiftsfritak på el-biler. 

-Men reguleringer er også viktig. Politikere må tørre å regulere. For eksempel forbyr vi nå oljefyring i Norge. For å kutte klimagassene, må vi ha en rekke verktøy, og vi må ha avtaler mellom det offentlige og næringslivet, sa Helgesen.

Drikker det samme vannet

Schwarzenegger sa at klimakampen ikke må politiseres, og viste til at reformene i California ble støttet av begge partiene. 

-Vi puster alle i samme luften. Drikker det samme vannet. California, brakte sammen demokrater og republikanere, bedrifter, ingeniører, forskere, vi fikk til en energirevolusjon, sa han.

-Vi venter ikke på Washington, en mann kan ikke stanse framskrittet, avsluttet Schwarzenegger i Wien. 

Til toppen